Tủ lạnh Hitachi

Tủ lạnh SBS Hitachi R-M700PGV2 GS 600 lít - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi R-M700PGV2 GS 600 lít - Chính hãng

38.990.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh SBS Hitachi R-M700PGV2 GBK 600 lít - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi R-M700PGV2 GBK 600 lít - Chính hãng

38.990.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh SBS Hitachi R-S700GPGV2 GS 589 lít - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi R-S700GPGV2 GS 589 lít - Chính hãng

42.990.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh SBS Hitachi R-S700GPGV2 GBK 589 lít - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi R-S700GPGV2 GBK 589 lít - Chính hãng

42.990.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh SBS Hitachi R-S700PGV2 (GS) 605 lít - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi R-S700PGV2 (GS) 605 lít - Chính hãng

33.990.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh SBS Hitachi R-S700PGV2 (GBK) 605 lít - Chính hãng

Tủ lạnh SBS Hitachi R-S700PGV2 (GBK) 605 lít - Chính hãng

33.990.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh Hitachi H230PGV4 2 cánh 230 lít - Chính hãng

Tủ lạnh Hitachi H230PGV4 2 cánh 230 lít - Chính hãng

7.990.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Tủ lạnh Hitachi H200PGV4 2 cánh 203 lít - Chính hãng

Tủ lạnh Hitachi H200PGV4 2 cánh 203 lít - Chính hãng

7.690.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

So sánh sản phẩm