Điều hòa Panasonic

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU CU/CS-N9WKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU CU/CS-N9WKH-8 - Chính hãng

7.450.000 đ -25%

9.900.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9000BTU CU/CS-XPU9XKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 9000BTU CU/CS-XPU9XKH-8 - Chính hãng

8.950.000 đ -21%

11.320.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU CU/CS-PU12WKH-8M - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU CU/CS-PU12WKH-8M - Chính hãng

10.950.000 đ -17%

13.190.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU CU/CS-N12WKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU CU/CS-N12WKH-8 - Chính hãng

9.650.000 đ -14%

11.250.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU CU/CS-XPU12WKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU CU/CS-XPU12WKH-8 - Chính hãng

10.950.000 đ -20%

13.770.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU CU/CS-XU12UKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 12000BTU CU/CS-XU12UKH-8 - Chính hãng

12.850.000 đ -14%

14.890.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU CU/CS-YZ9WKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU CU/CS-YZ9WKH-8 - Chính hãng

10.990.000 đ -13%

12.590.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12000BTU CU/CS-YZ12WKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12000BTU CU/CS-YZ12WKH-8 - Chính hãng

13.350.000 đ -14%

15.500.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12000BTU CU/CS-Z12VKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 12000BTU CU/CS-Z12VKH-8 - Chính hãng

15.550.000 đ -20%

19.500.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU CU/CS-Z9VKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 9000BTU CU/CS-Z9VKH-8 - Chính hãng

13.250.000 đ -15%

15.550.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CU/CS-PU24UKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CU/CS-PU24UKH-8 - Chính hãng

23.250.000 đ -11%

26.190.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CU/CS-XPU24WKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CU/CS-XPU24WKH-8 - Chính hãng

23.750.000 đ -15%

27.950.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU CU/CS-XPU18WKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU CU/CS-XPU18WKH-8 - Chính hãng

17.350.000 đ -11%

19.390.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CU/CS-XU24UKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CU/CS-XU24UKH-8 - Chính hãng

27.150.000 đ -12%

30.990.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU CU/CS-XU18UKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU CU/CS-XU18UKH-8 - Chính hãng

19.850.000 đ -12%

22.490.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000BTU CU/CS-Z18VKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000BTU CU/CS-Z18VKH-8 - Chính hãng

22.750.000 đ -11%

25.500.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU CU/CS-N24VKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều 24000BTU CU/CS-N24VKH-8 - Chính hãng

20.850.000 đ -13%

23.950.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU CU/CS-N18VKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU CU/CS-N18VKH-8 - Chính hãng

14.550.000 đ -17%

17.550.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU CU/CS-XPU18WKH-8M - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU CU/CS-XPU18WKH-8M - Chính hãng

17.350.000 đ -11%

19.550.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CU/CS-U24VKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 24000BTU CU/CS-U24VKH-8 - Chính hãng

24.950.000 đ -11%

27.950.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU CU/CS-U18VKH-8 - Chính hãng

Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU CU/CS-U18VKH-8 - Chính hãng

17.950.000 đ -14%

20.950.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

Điều hòa Panasonic Inverter 17600 BTU CU/CS-PU18UKH-8

Điều hòa Panasonic Inverter 17600 BTU CU/CS-PU18UKH-8

16.550.000 đ -11%

18.550.000 đ

(0 nhận xét)

Còn hàng

1 2
So sánh sản phẩm