Vật tư và công lắp đặt điều hòa

  Bảng báo giá vật tư và công lắp đặt điều hòa

STT

Vật tư, thiết bị và công lắp đặt

Đvt

Đơn giá

1

Công lắp đặt máy 9.000BTU - 12.000BTU

Bộ

300,000

2

Công lắp đặt máy 18.000BTU - 24.000BTU

Bộ

350,000

3

Công lắp đặt cho máy INVETER 9.000BTU - 12.000BTU

Bộ

300,000

4

Công lắp đặt cho máy INVETER 18.000BTU - 24.000BTU

Bộ

350,000

5 Giá đỡ cục nóng máy 9.000BTU - 12.000BTU  Bộ  70,000
 6 Giá đỡ cục nóng máy 18.000BTU   Bộ  100,000

7

Giá đỡ cục nóng máy 24.000BTU

Bộ

120,000

6

Automat 15/30A

Chiếc

70,000

7

Ống nước thải (ống chun)

Mét

11,000

8

Vải bọc ống bảo ôn (1m ống = 1m vải)

Mét

5,000

9

Ống bảo ôn cho máy inverter 9.000BTU - 12.000BTU dày 0.61mm

Mét

160,000

10

Ống bảo ôn cho máy 9.000BTU - 12.000BTU dày 0.61mm

Mét

150,000

11

Ống bảo ôn cho máy 18.000BTU dày 0.61mm

Mét

180,000

12

Ống bảo ôn cho máy 24.000BTU dày 0.61mm

Mét

200,000

13

Dây điện máy 9.000BTU - 12.000BTU

Mét

15,000

14

Dây điện máy 18.000BTU

Mét

20,000

15

Dây điện máy 24.000BTU

Mét

30,000

16

Vật tư phụ (Bộ đai ốc, vít)

Bộ

50,000

17

Tiền công tháo dỡ máy cũ

Bộ

150,000

18

Nạp gas bổ sung máy cũ loại thường

Bộ

150,000

19

Nạp gas mới cho máy cũ + nhân công (máy thường)

Bộ

650,000

20

Ống thoát nước PVC + bảo ôn

Mét

30,000

21

Nhân công đục tường chôn ống chìm (không chát lại)

Mét

50,000

22

Bảo dưỡng máy cũ của khách hàng

Bộ

150,000

ĐIỆN MÁY ABC

So sánh sản phẩm